bip.gov.pl
A  A+ A+ wysoki kontrast:
A A
Nowy System Biuletynu Informacji Publicznej


Menu główne
Gdzie nas znajdziesz

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Wojciecha Bogusławskiego

ul. Pomorska 7
62-800 Kalisz
tel: 0627602032
e-mail: sp11kalisz@wp.pl
strona www:
www.sp11kalisz.prv.pl

Wyszukiwarka
Szukajszukanie zaawansowane
Wyszukiwarka zaawansowana

kalendarz
kalendarz

kalendarz
kalendarzWyniki wyszukiwania

08.01.2014 09:06
Kontakt
25.01.2012 13:58
Treść i postać dokumentów

27.04.2009 09:48
Strona główna
"Podstawowym elementem kształcenia jest ukształtowanie człowieka zdolnego do robienia rzeczy nowych, a nie tylko powtarzających to co robiły poprzednie pokolenia - człowieka twórczego, wynalazczego i odkrywczego. "

Piaget

 

W programie szkoły za nadrzędne uznaje się następujące wartości:

1. indywidualność, czyli kompleksowy rozwój ucznia świadomego własnych potrzeb i predyspozycji,
2. samorealizację - najpełniejszy rozwój posiadanych cech, uzdolnień i możliwości ucznia, przy wzbudzaniu przez szkołę potrzeby pomocy innym, odpowiedzialność za swoje czyny,
3. integralność rozumiana jako przynależność do regionu, państwa, świata, dynamicznych zmian społeczno - ekonomiczno - kulturowych,
4. tolerancję - szacunek wobec wszelkiej odmienności, przy jednoczesnym zachowaniu własnych praw i przywilejów.

Praca naszej szkoły pozwoli uczniom na:

  • kreatywną postawę wobec rzeczywistości zewnętrznej, tworzenie samego siebie, przy zachowaniu marginesu swobody i stosownym wsparciu szkoły,
  • wszechstronny rozwój ukierunkowany na przygotowanie do aktywnej obecności w życiu społeczno-gospodarczym kraju,
  • przygotowanie uczniów do samodzielnego poszukiwania źródeł przyczyn konkretnych zjawisk naszej cywilizacji i kultury,
  • otwartość i dialog, pozwalający na pokonanie stereotypowych barier, dialogu kultur, grup religijnych, preferowanie wartości humanistycznych, dbałość o zdrowie fizyczne i psychiczne
27.04.2009 09:48
Przyjmowanie i załatwianie spraw

27.04.2009 09:48
Struktura własnościowa, majątek
 
27.04.2009 09:48
Rejestry, ewidencje, archiwa

27.04.2009 09:48
Dostęp do informacji nieumieszczonych w BIP
Wniosek o udzielenie informacji publicznej


27.04.2009 09:48
Struktura organizacyjna

27.04.2009 09:48
Organy i osoby sprawujące funkcje

27.04.2009 09:48
Cele i zadania placówki

27.04.2009 09:48
Status prawny

05.05.2009 14:53
Misja i wizja szkoły

09.07.2009 14:34
Szkolny zestaw podręczników

27.04.2009 09:48
Budżet
Podstawowe informacje o budżecie. Podstawą gospodarki finansowej Szkoły Podstawowej - jako jednostki budżetowej - jest budżet, czyli plan dochodów i wydatków na dany rok kalendarzowy. Dochody i wydatki budżetu szkoły planowane są i wykonywane według podziału klasyfikacji budżetowej. Za prawidłową gospodarkę finansową szkoły odpowiada główny księgowy Elżbieta Michalak

do góry
Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.