bip.gov.pl
A  A+ A+ wysoki kontrast:
A A
Nowy System Biuletynu Informacji Publicznej


Menu główne
Gdzie nas znajdziesz

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Wojciecha Bogusławskiego

ul. Pomorska 7
62-800 Kalisz
tel: 0627602032
e-mail: sp11kalisz@wp.pl
strona www:
www.sp11kalisz.prv.pl

Wyszukiwarka
Szukajszukanie zaawansowane
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej

"Podstawowym elementem kształcenia jest ukształtowanie człowieka zdolnego do robienia rzeczy nowych, a nie tylko powtarzających to co robiły poprzednie pokolenia - człowieka twórczego, wynalazczego i odkrywczego. "
 
Piaget

 
 

W programie szkoły za nadrzędne uznaje się następujące wartości:

1. indywidualność, czyli kompleksowy rozwój ucznia świadomego własnych potrzeb i predyspozycji,
2. samorealizację - najpełniejszy rozwój posiadanych cech, uzdolnień i możliwości ucznia, przy wzbudzaniu przez szkołę potrzeby pomocy innym, odpowiedzialność za swoje czyny,
3. integralność rozumiana jako przynależność do regionu, państwa, świata, dynamicznych zmian społeczno - ekonomiczno - kulturowych,
4. tolerancję - szacunek wobec wszelkiej odmienności, przy jednoczesnym zachowaniu własnych praw i przywilejów.

Praca naszej szkoły pozwoli uczniom na:

  • kreatywną postawę wobec rzeczywistości zewnętrznej, tworzenie samego siebie, przy zachowaniu marginesu swobody i stosownym wsparciu szkoły,
  • wszechstronny rozwój ukierunkowany na przygotowanie do aktywnej obecności w życiu społeczno-gospodarczym kraju,
  • przygotowanie uczniów do samodzielnego poszukiwania źródeł przyczyn konkretnych zjawisk naszej cywilizacji i kultury,
  • otwartość i dialog, pozwalający na pokonanie stereotypowych barier, dialogu kultur, grup religijnych, preferowanie wartości humanistycznych, dbałość o zdrowie fizyczne i psychiczne

do góry
Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.